What can we help you find?
Close
What can we help you find?
Close

Woman’s Balance®, Large

  • Eases premenstrual and menstrual cycle symptoms.

Administration

Internal: 2 to 3 capsules TID, between meals
90 capsules, 650mg
270 capsules, 650mg

Ingredients

Bupleurum root (chai hu), Dong Quai root (dang gui), Chinese Peony root* (bai shao), Chinese Salvia root* (dan shen), Bai-Zhu Atractylodes rhizome (bai zhu), Cyperus rhizome* (xiang fu), Orange peel (zhi shi), Poria sclerotium* (fu ling), Gardenia fruit (zhi zi), Licorice root* (gan cao); *extract

Pinyin Reference: Dan Zhi Xiao Yao