What can we help you find?
Close
What can we help you find?
Close

Enhance®, 420ct.

  • Immune tonic formula.
  • Strengthens wei qi.

Administration

Internal: 5 capsules, TID, between meals
420 capsules, 650mg
Contraindications: During a high fever, discontinue for a few days. This formula is designed as a balanced formula and may be used continuously. This formula is primarily meant to be used as an adjunct to Western medicine treatment of chronic viral infections.

Ingredients

Reishi fruiting body* (ling zhi), Isatis root* & leaf* (ban lan gen & da qing ye), Spatholobus stem* (ji xue teng), Astragalus root* (huang qi), Tremella fruiting body* (bai mu er), Andrographis leaf* (chuan xin lian), Japanese Honeysuckle flower* (jin yin hua), Costus root* (mu xiang), Epimedium leaf* (yin yang huo), Hedyotis herb* (bai hua she she cao), Cistanche aerial* (rou cong rong), Lycium fruit (gou qi zi), Kombu leaf* (kun bu), Dong Quai root* (dang gui), Polygonum herb* (hu zhang), American Ginseng root* (xi yang shen), Schisandra berry* (wu wei zi), Ligustrum fruit* (nu zhen zi), Bai-Zhu Atractylodes rhizome* (bai zhu), Rehmannia root* (cooked) (shu di huang), Chinese Salvia root* (dan shen), Turmeric root* (yu jin), Dandelion root* (pu gong ying), Tangerine peel* (chen pi), Chinese Peony root* (bai shao), Fo-Ti root* (he shou wu), Eucommia bark* (du zhong), Cardamom fruit* (sha ren), Licorice root* (gan cao); * extract