What can we help you find?
Close
What can we help you find?
Close

Astra Essence™ – Call for availability

  • Restorative immune tonic formula.

Administration

Internal: 3 capsules, BID to TID, between meals
90 capsules, 692mg
270 capsules, 692mg

Ingredients

Astragalus root (huang qi), Ligustrum fruit (nu zhen zi),  Fo-Ti stem* & root (shou wu teng & he shou wu), Lycium fruit (gou qi zi), Rehmannia (raw) root (sheng di huang), Eucommia leaf* (du zhong), Asian Ginseng root (ren shen), Dong Quai root* (dang gui), Asiatic Dogwood fruit* (shan zhu yu); *extract

Other Ingredients: Hypromellose (vegetable cellulose) and rice bran.

Pinyin Reference: Modified Zuo Gui Wan/You Gui Yin